Σε ένα μοντέρνο και άνετο χώρο δημιουργήσαμε τρεις αίθουσες διδασκαλίας φιλικές προς τους μαθητές μας, ένα γραφείο καθηγητών και μια αίθουσα αναμονής.