Επικοινωνία

Πρίσμα-Φροντιστήριο Μ.Ε.

Πόντου 7, Κιλκίς

www.prisma-kilkis.gr