Εμπλουτίζουμε τις βασικές γνώσεις του Γυμνασίου, εμπεδώνοντας παράλληλα βασικές νέες έννοιες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/vc_column_text]

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ