Γ’ Λυκείου

Έχοντας αποκτήσει πλέον τα κατάλληλα εφόδια με συστηματική προετοιμασία, μπαίνουμε στην τελική ευθεία.


Θετικές
Σπουδές
1. Φυσική
2. Χημεία
3. Νεοελληνική Γλώσσα
Τεχνολογικές & Θετικές Επιστήμες
+ Μαθηματικά
Επιστήμες Υγείας & Ζωής
+ Βιολογία

Ανθρωπιστικές
Σπουδές
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
2. Ιστορία
3. Νέα Ελληνική Γλώσσα
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
+ Λατινικά
Επιστήμες Υγείας και Ζώης
+ Βιολογία Γενικής Παιδείας

Οικονομικές
Σπουδές
1. Μαθηματικά
2. Ανάπτυξη Εφαρμογών (ΑΕΠΠ)
3. Νέα Ελληνική Γλώσσα
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
+ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
Επιστήμες Υγείας και Ζώης
+ Βιολογία Γενικής Παιδείας