Έχοντας αποκτήσει πλέον τα κατάλληλα εφόδια με συστηματική προετοιμασία, μπαίνουμε στην τελική ευθεία.


Ανθρωπιστικές
Σπουδές

1ο Επιστημονικό Πεδίο

1. Αρχαία Ελληνικά (4)
2. Ιστορία (3)
3. Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (3)
4. Κοινωνιολογία (3)

Θετικών
Σπουδών & Σπουδές Υγείας

2ο Επιστημονικό Πεδίο

1. Φυσική (5)
2. Χημεία (3)
3. Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (3)
4. Μαθηματικά (5)

3ο Επιστημονικό Πεδίο

1. Φυσική (5)
2. Χημεία (3)
3. Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (3)
4. Βιολογία (3)

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο

1. Μαθηματικά (5)
2. Ανάπτυξη Εφαρμογών – ΑΕΠΠ (3)
3. Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (3)
4. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – ΑΟΘ (3)