Το Γυμνάσιο αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο Λύκειο. Δημιουργούμε τμήματα για τα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα, με έμφαση στην έγκαιρη οργάνωση της μελέτης, αλλά και την ανάπτυξη ορθολογικού τρόπου σκέψης των μαθητών.