Με δεδομένη πλέον την αύξηση των εισακτέων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω του επαγγελματικού Λυκείου, δημιουργούμε τμήματα για τα κοινά αλλά και τα βασικότερα μαθήματα των δημοφιλέστερων ειδικοτήτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών του ΕΠΑΛ.